Зведені даніЗвіти
Середні ціни на паливо
Калькулятор

ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ТА ПММ

Матеріальні ресурси Од.
вим.
Вартість
(без ПДВ)
Вартість з БДЦ,
грн з ПДВ
Насипна
щільність, т/м3
Крупний заповнювач (щебінь) фракції понад 20 мм до 40 мм включно кг 0,00
Крупний заповнювач (щебінь) фракції понад 10 мм до 20 мм включно кг 0,00
Крупний заповнювач (щебінь) фракції понад 10 мм до 15 мм включно кг 0,00
Крупний заповнювач (щебінь) фракції понад 5 мм до 10 мм включно кг 0,00
Дрібний заповнювач (пісок) фракції понад 0 мм до 5 мм включно кг 0,00
Мінеральний порошок кг 0,00
Нафтовий дорожній в'язкий бітум кг 0,00
Дорожній бітум. модифікований полімером (БМПА) кг 0,00
Дорожній бітум. модифікований полімером (БМПП) кг 0,00
Стабілізувальна добавка кг 0,00
Дизельне паливо кг
Мастильні матеріали кг
Гідравлічна рідина кг
Електроенергія кВт/год
Газ м3

ЗАРОБІТНА ПЛАТА

норма тривалості робочого часу на 2023 рік
рівень ЗП при виконанні всіх видів дорожніх робіт, розраховано відповідно до нового порядку
РозрядМіжроз.к.1 люд.годРозрядМіжроз.к.1 люд.годРозрядМіжроз.к.1 люд.годРозрядМіжроз.к.1 люд.год
1,01,0000,001,11,0080,001,21,0160,001,31,0240,00
1,41,0320,001,51,0400,001,61,0480,001,71,0560,00
1,81,0640,001,91,0720,002,01,0800,002,11,0910,00
2,21,1010,002,31,1120,002,41,1220,002,51,1330,00
2,61,1440,002,71,1540,002,81,1650,002,91,1750,00
3,01,1860,003,11,2010,003,21,2170,003,31,2320,00
3,41,2470,003,51,2630,003,61,2780,003,71,2930,00
3,81,3080,003,91,3240,004,01,3390,004,11,3590,00
4,21,3800,004,31,4000,004,41,4200,004,51,4410,00
4,61,4610,004,71,4810,004,81,5010,004,91,5220,00
5,01,5420,005,11,5680,005,21,5930,005,31,6190,00
5,41,6440,005,51,6700,005,61,6950,005,71,7210,00
5,81,7460,005,91,7720,006,01,7970,006,11,8250,00
6,21,8530,006,31,8800,006,41,9080,006,51,9360,00
6,61,9640,006,71,9920,006,82,0190,006,92,0470,00
7,02,0750,007,12,1070,007,22,1390,007,32,1710,00
7,42,2030,007,52,2350,007,62,2660,007,72,2980,00
7,82,3300,007,92,3620,008,02,3940,00
АБ.АСГ.Кр.П.БНДАБ.АСГ.Кр.Щ.БНДАБ.Кр.Щ.БМПААБ.АСГ.Др.Щ.БНДАБ.Др.Щ.БМППЩМАС-20ЩМАС-15Підсумок-порівнянняГусасфальт-15

Вартість приготування 100 т суміші
Асфальтобетон.АСГ.Кр.П.А-Б.НП.І.БНД 70/100

Назви статей калькулювання Од. вим. К-сть
од. вим.
Ціна за
одиницю, грн
Сума, грн Відсоток у
структурі %
1 Сировина та матеріали
Крупний заповнювач (щебінь) фракції понад 20 мм до 40 мм включно кг 23 923
Крупний заповнювач (щебінь) фракції понад 10 мм до 20 мм включно кг 14 354
Крупний заповнювач (щебінь) фракції понад 5 мм до 10 мм включно кг 14 354
Дрібний заповнювач (пісок) фракції понад 0 мм до 5 мм включно кг 40 191
Мінеральний порошок кг 2 871
Нафтовий дорожній в'язкий бітум кг 4 307
Разом грн
2 Паливо та енергія на технологічні цілі
Дизельне паливо кг 1 398,23
Мастильні матеріали кг 8,30
Гідравлічна рідина кг 0,57
Електроенергія кВт/год 359,09
Газ м3 54,25
Разом грн
3 Основна заробітна плата
Асфальтобетонник-варильник (2 розряд) люд.год. 1,20
Асфальтобетонник-варильник (3 розряд) люд.год. 12,95
Варник асфальтової маси (5 розряд) люд.год. 2,09
Машиніст насосної установки (2 розряд) люд.год. 2,41
Апаратник зневоднення бітуму (3 розряд) люд.год. 1,52
Апаратник зневоднення бітуму (4 розряд) люд.год. 7,82
Машиніст змішувача асфальтобетону (7 розряд) люд.год. 1,05
Помічник машиніста змішувача асфальтобетону (6 розряд) люд.год. 2,09
Машиніст газодувної машини (5 розряд) люд.год. 1,05
Грохотник (3 розряд) люд.год. 1,05
Електрослюсар будівельний (5 розряд) люд.год. 1,05
Машиніст бульдозера (6 розряд) люд.год. 1,14
Водій навантажувача (5 розряд) люд.год. 2,02
Разом грн
Робітники, зайняті при ремонті і ТО машин та механізмів:
Асфальтобетонних заводів (середній розряд ланки 5,5) люд.год. 0,89
Котлів бітумних, стаціонарних (середній розряд ланки 4,2) люд.год. 1,510
Насосних станцій (середній розряд ланки 3,0) люд.год. 0,02
Бульдозерів (середній розряд ланки 5,4) люд.год. 0,34
Навантажувачів (середній розряд ланки 5,9) люд.год. 0,54
Нагрівачів (середній розряд ланки 4,2) люд.год. 0,40
Разом грн
4 Витрати на утримання та експлуатацію устаткування
Амортизаційні відрахування грн 1 520,76
Частини, що швидко спрацьовуються грн 106,25
Ремонт та технічне обслуговування грн 250,77
Разом грн 1 877,78
5 Прямі витрати грн
6 Загальновиробничі витрати грн
7 Всього виробнича собівартість грн
8 Адміністративні витрати грн
9 Прибуток грн
 
Вартість без ПДВ 100,00
ПДВ
Вартість з ПДВ
 
Вартість виробництва 1 т з ПДВ

Вартість приготування 100 т суміші
Асфальтобетон.АСГ.Кр.Щ.А1.НП.І.БНД 70/100

Назви статей калькулювання Од. вим. К-сть
од. вим.
Ціна за
одиницю, грн
Сума, грн Відсоток у
структурі %
1 Сировина та матеріали
Крупний заповнювач (щебінь) фракції понад 20 мм до 40 мм включно кг 26 540
Крупний заповнювач (щебінь) фракції понад 10 мм до 20 мм включно кг 16 114
Крупний заповнювач (щебінь) фракції понад 5 мм до 10 мм включно кг 9 479
Дрібний заповнювач (пісок) фракції понад 0 мм до 5 мм включно кг 37 915
Мінеральний порошок кг 4 739
Нафтовий дорожній в'язкий бітум кг 5 213
Разом грн
2 Паливо та енергія на технологічні цілі
Дизельне паливо кг 1 445,04
Мастильні матеріали кг 9,17
Гідравлічна рідина кг 0,56
Електроенергія кВт/год 366,00
Газ м3 65,45
Разом грн
3 Основна заробітна плата
Асфальтобетонник-варильник (2 розряд) люд.год. 1,20
Асфальтобетонник-варильник (3 розряд) люд.год. 15,42
Варник асфальтової маси (5 розряд) люд.год. 2,09
Машиніст насосної установки (2 розряд) люд.год. 2,93
Апаратник зневоднення бітуму (3 розряд) люд.год. 1,84
Апаратник зневоднення бітуму (4 розряд) люд.год. 9,46
Машиніст змішувача асфальтобетону (7 розряд) люд.год. 1,05
Помічник машиніста змішувача асфальтобетону (6 розряд) люд.год. 2,09
Машиніст газодувної машини (5 розряд) люд.год. 1,05
Грохотник (3 розряд) люд.год. 1,05
Електрослюсар будівельний (5 розряд) люд.год. 1,05
Машиніст бульдозера (6 розряд) люд.год. 1,11
Водій навантажувача (5 розряд) люд.год. 1,96
Разом грн
Робітники, зайняті при ремонті і ТО машин та механізмів:
Асфальтобетонних заводів (середній розряд ланки 5,5) люд.год. 0,89
Котлів бітумних, стаціонарних (середній розряд ланки 4,2) люд.год. 1,83
Насосних станцій (середній розряд ланки 3,0) люд.год. 0,03
Бульдозерів (середній розряд ланки 5,4) люд.год. 0,33
Навантажувачів (середній розряд ланки 5,9) люд.год. 0,52
Нагрівачів (середній розряд ланки 4,2) люд.год. 0,49
Разом грн
4 Витрати на утримання та експлуатацію устаткування
Амортизаційні відрахування грн 1 590,70
Частини, що швидко спрацьовуються грн 111,80
Ремонт та технічне обслуговування грн 268,49
Разом грн 1 970,99
5 Прямі витрати грн
6 Загальновиробничі витрати грн
7 Всього виробнича собівартість грн
8 Адміністративні витрати грн
9 Прибуток грн
 
Вартість без ПДВ 100,00
ПДВ
Вартість з ПДВ
 
Вартість виробництва 1 т з ПДВ

Вартість приготування 100 т суміші
АБ.Кр.Щ.А1.НП.БМПА 50/70-60

Назви статей калькулювання Од. вим. К-сть
од. вим.
Ціна за
одиницю, грн
Сума, грн Відсоток у
структурі %
1 Сировина та матеріали
Крупний заповнювач (щебінь) фракції понад 20 мм до 40 мм включно кг 26 540
Крупний заповнювач (щебінь) фракції понад 10 мм до 20 мм включно кг 16 114
Крупний заповнювач (щебінь) фракції понад 5 мм до 10 мм включно кг 9 479
Дрібний заповнювач (пісок) фракції понад 0 мм до 5 мм включно кг 37 915
Мінеральний порошок кг 4 739
Дорожній бітум, модифікований полімером (БМПА) кг 5 213
Разом грн
2 Паливо та енергія на технологічні цілі
Дизельне паливо кг 1 445,04
Мастильні матеріали кг 9,17
Гідравлічна рідина кг 0,56
Електроенергія кВт/год 891,42
Газ м3 65,45
Разом грн
3 Основна заробітна плата
Асфальтобетонник-варильник (2 розряд) люд.год. 1,20
Асфальтобетонник-варильник (3 розряд) люд.год. 21,15
Асфальтобетонник-варильник (4 розряд) люд.год. 5,73
Варник асфальтової маси (5 розряд) люд.год. 2,09
Машиніст насосної установки (2 розряд) люд.год. 2,93
Апаратник зневоднення бітуму (3 розряд) люд.год. 1,84
Апаратник зневоднення бітуму (4 розряд) люд.год. 9,46
Оператор установки з приготування модифікованого бітуму (8 розряд) люд.год. 5,73
Помічник оператора установки з приготування модифікованого бітуму (7 розряд) люд.год. 5,73
Машиніст змішувача асфальтобетону (7 розряд) люд.год. 1,05
Помічник машиніста змішувача асфальтобетону (6 розряд) люд.год. 2,09
Машиніст газодувної машини (5 розряд) люд.год. 1,05
Грохотник (3 розряд) люд.год. 1,05
Електрослюсар будівельний (5 розряд) люд.год. 1,05
Машиніст бульдозера (6 розряд) люд.год. 1,11
Водій навантажувача (5 розряд) люд.год. 1,96
Разом грн
Робітники, зайняті при ремонті і ТО машин та механізмів:
Асфальтобетонних заводів (середній розряд ланки 5,5) люд.год. 0,89
Котлів бітумних, стаціонарних (середній розряд ланки 4,2) люд.год. 1,83
Насосних станцій (середній розряд ланки 3,0) люд.год. 0,03
Бульдозерів (середній розряд ланки 5,4) люд.год. 0,33
Навантажувачів (середній розряд ланки 5,9) люд.год. 0,52
Установки для приготування модифікованого бітуму (середній розряд ланки 5,5) люд.год. 1,11
Нагрівачів (середній розряд ланки 4,2) люд.год. 0,49
Разом грн
4 Витрати на утримання та експлуатацію устаткування
Амортизаційні відрахування грн 2 817,98
Частини, що швидко спрацьовуються грн 111,80
Ремонт та технічне обслуговування грн 413,79
Разом грн 3 343,57
5 Прямі витрати грн
6 Загальновиробничі витрати грн
7 Всього виробнича собівартість грн
8 Адміністративні витрати грн
9 Прибуток грн
 
Вартість без ПДВ 100,00
ПДВ
Вартість з ПДВ
 
Вартість виробництва 1 т з ПДВ

Вартість приготування 100 т суміші
Асфальтобетон.АБС.Др.Щ.А.НП.І.БНД 70/100

Назви статей калькулювання Од. вим. К-сть
од. вим.
Ціна за
одиницю, грн
Сума, грн Відсоток у
структурі %
1 Сировина та матеріали
Крупний заповнювач (щебінь) фракції понад 10 мм до 20 мм включно кг 24 528
Крупний заповнювач (щебінь) фракції понад 5 мм до 10 мм включно кг 22 642
Дрібний заповнювач (пісок) фракції понад 0 мм до 5 мм включно кг 41 510
Мінеральний порошок кг 5 660
Нафтовий дорожній в'язкий бітум кг 5 660
Разом грн
2 Паливо та енергія на технологічні цілі
Дизельне паливо кг 1 532,86
Мастильні матеріали кг 9,72
Гідравлічна рідина кг 0,55
Електроенергія кВт/год 387,82
Газ м3 71,05
Разом грн
3 Основна заробітна плата
Асфальтобетонник-варильник (2 розряд) люд.год. 1,20
Асфальтобетонник-варильник (3 розряд) люд.год. 16,64
Варник асфальтової маси (5 розряд) люд.год. 2,20
Машиніст насосної установки (2 розряд) люд.год. 3,17
Апаратник зневоднення бітуму (3 розряд) люд.год. 1,99
Апаратник зневоднення бітуму (4 розряд) люд.год. 10,27
Машиніст змішувача асфальтобетону (7 розряд) люд.год. 1,10
Помічник машиніста змішувача асфальтобетону (6 розряд) люд.год. 2,20
Машиніст газодувної машини (5 розряд) люд.год. 1,10
Грохотник (3 розряд) люд.год. 1,10
Електрослюсар будівельний (5 розряд) люд.год. 1,10
Машиніст бульдозера (6 розряд) люд.год. 1,09
Водій навантажувача (5 розряд) люд.год. 1,93
Разом грн
Робітники, зайняті при ремонті і ТО машин та механізмів:
Асфальтобетонних заводів (середній розряд ланки 5,5) люд.год. 0,94
Котлів бітумних, стаціонарних (середній розряд ланки 4,2) люд.год. 1,99
Насосних станцій (середній розряд ланки 3,0) люд.год. 0,03
Бульдозерів (середній розряд ланки 5,4) люд.год. 0,32
Навантажувачів (середній розряд ланки 5,9) люд.год. 0,51
Нагрівачів (середній розряд ланки 4,2) люд.год. 0,53
Разом грн
4 Витрати на утримання та експлуатацію устаткування
Амортизаційні відрахування грн 1 685,49
Частини, що швидко спрацьовуються грн 117,15
Ремонт та технічне обслуговування грн 282,16
Разом грн 2 084,80
5 Прямі витрати грн
6 Загальновиробничі витрати грн
7 Всього виробнича собівартість грн
8 Адміністративні витрати грн
9 Прибуток грн
 
Вартість без ПДВ 100,00
ПДВ
Вартість з ПДВ
 
Вартість виробництва 1 т з ПДВ

Вартість приготування 100 т суміші
АБ.Др.Щ.А.НП.БМПП 50/70-65

Назви статей калькулювання Од. вим. К-сть
од. вим.
Ціна за
одиницю, грн
Сума, грн Відсоток у
структурі %
1 Сировина та матеріали
Крупний заповнювач (щебінь) фракції понад 10 мм до 20 мм включно кг 24 528
Крупний заповнювач (щебінь) фракції понад 5 мм до 10 мм включно кг 22 642
Дрібний заповнювач (пісок) фракції понад 0 мм до 5 мм включно кг 41 510
Мінеральний порошок кг 5 660
Дорожній бітум, модифікований полімером (БМПП) кг 5 660
Разом грн
2 Паливо та енергія на технологічні цілі
Дизельне паливо кг 1 532,86
Мастильні матеріали кг 9,72
Гідравлічна рідина кг 0,55
Електроенергія кВт/год 958,23
Газ м3 71,05
Разом грн
3 Основна заробітна плата
Асфальтобетонник-варильник (2 розряд) люд.год. 1,20
Асфальтобетонник-варильник (3 розряд) люд.год. 22,87
Асфальтобетонник-варильник (4 розряд) люд.год. 6,23
Варник асфальтової маси (5 розряд) люд.год. 2,20
Машиніст насосної установки (2 розряд) люд.год. 3,17
Апаратник зневоднення бітуму (3 розряд) люд.год. 1,99
Апаратник зневоднення бітуму (4 розряд) люд.год. 10,27
Оператор установки з приготування модифікованого бітуму (8 розряд) люд.год. 6,23
Помічник оператора установки з приготування модифікованого бітуму (7 розряд) люд.год. 6,23
Машиніст змішувача асфальтобетону (7 розряд) люд.год. 1,10
Помічник машиніста змішувача асфальтобетону (6 розряд) люд.год. 2,20
Машиніст газодувної машини (5 розряд) люд.год. 1,10
Грохотник (3 розряд) люд.год. 1,10
Електрослюсар будівельний (5 розряд) люд.год. 1,10
Машиніст бульдозера (6 розряд) люд.год. 1,09
Водій навантажувача (5 розряд) люд.год. 1,93
Разом грн
Робітники, зайняті при ремонті і ТО машин та механізмів:
Асфальтобетонних заводів (середній розряд ланки 5,5) люд.год. 0,94
Котлів бітумних, стаціонарних (середній розряд ланки 4,2) люд.год. 1,99
Насосних станцій (середній розряд ланки 3,0) люд.год. 0,03
Бульдозерів (середній розряд ланки 5,4) люд.год. 0,32
Навантажувачів (середній розряд ланки 5,9) люд.год. 0,51
Установки для приготування модифікованого бітуму (середній розряд ланки 5,5) люд.год. 1,20
Нагрівачів (середній розряд ланки 4,2) люд.год. 0,53
Разом грн
4 Витрати на утримання та експлуатацію устаткування
Амортизаційні відрахування грн 3 017,84
Частини, що швидко спрацьовуються грн 117,15
Ремонт та технічне обслуговування грн 439,90
Разом грн 3 574,89
5 Прямі витрати грн
6 Загальновиробничі витрати грн
7 Всього виробнича собівартість грн
8 Адміністративні витрати грн
9 Прибуток грн
 
Вартість без ПДВ 100,00
ПДВ
Вартість з ПДВ
 
Вартість виробництва 1 т з ПДВ

Вартість приготування 100 т суміші
ЩМАС-20.БМПП 50/70-65

Назви статей калькулювання Од. вим. К-сть
од. вим.
Ціна за
одиницю, грн
Сума, грн Відсоток у
структурі %
1 Сировина та матеріали
Крупний заповнювач (щебінь) фракції понад 10 мм до 20 мм включно кг 63 029
Крупний заповнювач (щебінь) фракції понад 5 мм до 10 мм включно кг 7 526
Дрібний заповнювач (пісок) фракції понад 0 мм до 5 мм включно кг 11 289
Мінеральний порошок кг 12 230
Дорожній бітум, модифікований полімером (БМПП) кг 5 644
Стабілізувальна добавка кг 282
Разом грн
2 Паливо та енергія на технологічні цілі
Дизельне паливо кг 1 659,16
Мастильні матеріали кг 9,80
Гідравлічна рідина кг 0,51
Електроенергія кВт/год 993,39
Газ м3 71,05
Разом грн
3 Основна заробітна плата
Асфальтобетонник-варильник (2 розряд) люд.год. 1,20
Асфальтобетонник-варильник (3 розряд) люд.год. 22,80
Асфальтобетонник-варильник (4 розряд) люд.год. 6,21
Варник асфальтової маси (5 розряд) люд.год. 2,44
Машиніст насосної установки (2 розряд) люд.год. 3,17
Апаратник зневоднення бітуму (3 розряд) люд.год. 1,99
Апаратник зневоднення бітуму (4 розряд) люд.год. 10,24
Оператор установки з приготування модифікованого бітуму (8 розряд) люд.год. 6,21
Помічник оператора установки з приготування модифікованого бітуму (7 розряд) люд.год. 6,21
Машиніст змішувача асфальтобетону (7 розряд) люд.год. 1,22
Помічник машиніста змішувача асфальтобетону (6 розряд) люд.год. 2,44
Машиніст газодувної машини (5 розряд) люд.год. 1,22
Грохотник (3 розряд) люд.год. 1,22
Електрослюсар будівельний (5 розряд) люд.год. 1,22
Машиніст бульдозера (6 розряд) люд.год. 1,03
Водій навантажувача (5 розряд) люд.год. 1,78
Разом грн
Робітники, зайняті при ремонті і ТО машин та механізмів:
Асфальтобетонних заводів (середній розряд ланки 5,5) люд.год. 1,04
Котлів бітумних, стаціонарних (середній розряд ланки 4,2) люд.год. 1,98
Насосних станцій (середній розряд ланки 3,0) люд.год. 0,03
Бульдозерів (середній розряд ланки 5,4) люд.год. 0,30
Навантажувачів (середній розряд ланки 5,9) люд.год. 0,47
Установки для приготування модифікованого бітуму (середній розряд ланки 5,5) люд.год. 1,20
Нагрівачів (середній розряд ланки 4,2) люд.год. 0,53
Разом грн
4 Витрати на утримання та експлуатацію устаткування
Амортизаційні відрахування грн 3 125,73
Частини, що швидко спрацьовуються грн 120,74
Ремонт та технічне обслуговування грн 445,42
Разом грн 3 691,90
5 Прямі витрати грн
6 Загальновиробничі витрати грн
7 Всього виробнича собівартість грн
8 Адміністративні витрати грн
9 Прибуток грн
 
Вартість без ПДВ 100,00
ПДВ
Вартість з ПДВ
 
Вартість виробництва 1 т з ПДВ

Вартість приготування 100 т суміші
ЩМАС-15.БМПП 50/70-65

Назви статей калькулювання Од. вим. К-сть
од. вим.
Ціна за
одиницю, грн
Сума, грн Відсоток у
структурі %
1 Сировина та матеріали
Крупний заповнювач (щебінь) фракції понад 10 мм до 15 мм включно кг 46 816
Крупний заповнювач (щебінь) фракції понад 5 мм до 10 мм включно кг 18 727
Дрібний заповнювач (пісок) фракції понад 0 мм до 5 мм включно кг 14 045
Мінеральний порошок кг 14 045
Дорожній бітум, модифікований полімером (БМПП) кг 6 086
Стабілізувальна добавка кг 281
Разом грн
2 Паливо та енергія на технологічні цілі
Дизельне паливо кг 1 659,16
Мастильні матеріали кг 9,80
Гідравлічна рідина кг 0,51
Електроенергія кВт/год 993,39
Газ м3 71,05
Разом грн
3 Основна заробітна плата
Асфальтобетонник-варильник (2 розряд) люд.год. 1,20
Асфальтобетонник-варильник (3 розряд) люд.год. 22,80
Асфальтобетонник-варильник (4 розряд) люд.год. 6,21
Варник асфальтової маси (5 розряд) люд.год. 2,44
Машиніст насосної установки (2 розряд) люд.год. 3,17
Апаратник зневоднення бітуму (3 розряд) люд.год. 1,99
Апаратник зневоднення бітуму (4 розряд) люд.год. 10,24
Оператор установки з приготування модифікованого бітуму (8 розряд) люд.год. 6,21
Помічник оператора установки з приготування модифікованого бітуму (7 розряд) люд.год. 6,21
Машиніст змішувача асфальтобетону (7 розряд) люд.год. 1,22
Помічник машиніста змішувача асфальтобетону (6 розряд) люд.год. 2,44
Машиніст газодувної машини (5 розряд) люд.год. 1,22
Грохотник (3 розряд) люд.год. 1,22
Електрослюсар будівельний (5 розряд) люд.год. 1,22
Машиніст бульдозера (6 розряд) люд.год. 1,03
Водій навантажувача (5 розряд) люд.год. 1,78
Разом грн
Робітники, зайняті при ремонті і ТО машин та механізмів:
Асфальтобетонних заводів (середній розряд ланки 5,5) люд.год. 1,04
Котлів бітумних, стаціонарних (середній розряд ланки 4,2) люд.год. 1,98
Насосних станцій (середній розряд ланки 3,0) люд.год. 0,03
Бульдозерів (середній розряд ланки 5,4) люд.год. 0,30
Навантажувачів (середній розряд ланки 5,9) люд.год. 0,47
Установки для приготування модифікованого бітуму (середній розряд ланки 5,5) люд.год. 1,20
Нагрівачів (середній розряд ланки 4,2) люд.год. 0,53
Разом грн
4 Витрати на утримання та експлуатацію устаткування
Амортизаційні відрахування грн 3 125,73
Частини, що швидко спрацьовуються грн 120,74
Ремонт та технічне обслуговування грн 445,42
Разом грн 3 691,90
5 Прямі витрати грн
6 Загальновиробничі витрати грн
7 Всього виробнича собівартість грн
8 Адміністративні витрати грн
9 Прибуток грн
 
Вартість без ПДВ 100,00
ПДВ
Вартість з ПДВ
 
Вартість виробництва 1 т з ПДВ
Назва асфальтобетонної суміші Вартість калькуляції з ПДВ Середня вартість асфальтобет.
сумішей з бази з ПДВ з БДЦ
Різниця (2/3), % Різниця (2-3), грн
1 2 3 4 5
Асфальтобетон.АСГ.Кр.П.А-Б.НП.І.БНД 70/100
Асфальтобетон.АСГ.Кр.Щ.А1.НП.І.БНД 70/100
АБ.Кр.Щ.А1.НП.БМПА 50/70-60
АБС.Др.Щ.А.НП.І.БНД 70/100
АБ.Др.Щ.А.НП.БМПП 50/70-65
ЩМАС-20.БМПП 50/70-65
ЩМАС-15.БМПП 50/70-65
 
Назва асфальтобетонної суміші Вартість калькуляції з ПДВ Мінімальна вартість асфальтобет.
сумішей з бази з ПДВ з БДЦ
Різниця (2/3), % Різниця (2-3), грн
1 2 3 4 5
Асфальтобетон.АСГ.Кр.П.А-Б.НП.І.БНД 70/100
Асфальтобетон.АСГ.Кр.Щ.А1.НП.І.БНД 70/100
АБ.Кр.Щ.А1.НП.БМПА 50/70-60
АБС.Др.Щ.А.НП.І.БНД 70/100
АБ.Др.Щ.А.НП.БМПП 50/70-65
ЩМАС-20.БМПП 50/70-65
ЩМАС-15.БМПП 50/70-65
 
Назва асфальтобетонної суміші Вартість калькуляції з ПДВ Максимальна вартість асфальтобет.
сумішей з бази з ПДВ з БДЦ
Різниця (2/3), % Різниця (2-3), грн
1 2 3 4 5
Асфальтобетон.АСГ.Кр.П.А-Б.НП.І.БНД 70/100
Асфальтобетон.АСГ.Кр.Щ.А1.НП.І.БНД 70/100
АБ.Кр.Щ.А1.НП.БМПА 50/70-60
АБС.Др.Щ.А.НП.І.БНД 70/100
АБ.Др.Щ.А.НП.БМПП 50/70-65
ЩМАС-20.БМПП 50/70-65
ЩМАС-15.БМПП 50/70-65

Вартість приготування 1т суміші
Гусасфальт-15 БНД 70/100 ТУ У 23.9-32868719-003:2017
(склад №30/2023)

Назви статей калькулювання Од. вим. К-сть
од. вим.
Ціна за од.
без ПДВ, грн
Сума без ПДВ, грн
1 Сировина та матеріали
Щебінь фракції 5-10 мм кг
Пісок із відсівів дроблення фракції 0-5 мм кг
Мінеральний порошок кг
Бітум БНД 70/100 кг
Адгезійна добавка кг
Разом грн
2 Паливо та енергія на технологічні цілі
Газ м3
Електроенергія кВт/год
Разом грн
 
Вартість без ПДВ, грн.
ПДВ 20%, грн.
Вартість з ПДВ, грн.
© 2022 - 2024 ДП «НІРІ»